EU säger ja till omstritt förslag om skärpt nätupphovsrätt

Om direktivet med skärpt nätupphovsrätt

Avsikten med det nya direktivet om skärpt nätupphovsrätt är att man ska flytta ansvaret för att upphovsrätten ska följas. Man vill flytta ansvaret från den som laddar upp materialet till de olika bolagen inom social media. De ska sedan kunna knyta licensavtal som tillåter att materialet delas även i framtiden.

Liknande lag finns redan idag i musikbranschen… Förslaget är något som organisationen Stim som företräder svenska musiker förespråkar. Stim hänvisar till Youtube som redan har den här typen av filter, och även ett avtal med just Stim.

Kortfattat betyder direktivet att det nu är upp till tjänsterna på nätet att se till att upphovsrättshavarna får betalt för sitt arbete, om och om igen… De olika tjänsterna kan då hellre välja att förbjuda upphovsrättsskyddat material på sina plattformar för att det blir för kostsamt.

Hur ska lagen kunna kontrolleras?

Förslaget om skärpt nätupphovsrätt säger att allt material som läggs ut på sociala medier ska förhandsgranskas och filtrera bort upphovsrättsskyddat material. Detta får kritik från flera håll med tanke på hur mycket som läggs ut på sociala medier varje dag. Det är uppenbart att filtret måste bli en automatiserad kontroll av materialet vilket i sig riskerar blockera mycket innehåll som kanske inte är upphovsrättsskyddat.

Eu nätupphovsrätt

Exempel på meme som inte blir tillåten.

Hur kommer lagen att påverka internetanvändare?

Ett exempel är uttryckssättet som kallas memes. det kan till exempel vara korta filmer som visar en känsloreaktion eller vara en uttrycksfull bild med en text. Bilderna som används är ofta från filmer eller tv-serier som då kommer att gallras bort av filtret.

Kort och gott kommer användare att få avsevärt mindre och begränsat innehåll i social media. En form av censur om jag får säga det själv.

Även Google väntas få betala för sina sökresultat och hänvisningar till källor. Stor kritik riktas mot att Google måste betala för de korta sammanfattningar som visas när sajten länkar till medier. Många kritiker kallar det för ”länkskatt”. Kommer detta att påverka resultaten i en sökning?

När kan direktivet börja gälla?

EU-parlamentet ska rösta om paketet med upphovsrättsdirektiv antas eller inte i juli 2018. Accepteras det kommer det tas till förhandlingar med Ministerrådet. Om det inte accepteras måste det göras om och röstas om igen i September.

Du gillar kanske också...