Starta om iPhone X och andra Apple enheter

Gott om fysiska knappar är det ont om på de nyare iPhone-enheterna, främst iPhone X. Följ stegen för att starta om enheten även om den har låst sig.

Om din iPhone, iPad eller iPod touch inte går att starta eller är låst

Läs om vad du kan göra om skärmen på din enhet har låst sig eller inte svarar när du trycker på den, eller fastnar när du slår på enheten.

Om skärmen är svart eller låst

Om din skärm är svart eller låst, kan du behöva tvinga enheten att starta om. Inget innehåll raderas när du tvingar enheten att starta om. Du kan tvinga enheten att starta om även om skärmen är svart eller om knapparna inte reagerar. Gör så här:

  • iPhone X, iPhone 8 eller iPhone 8 Plus: Tryck och släpp snabbt volymhöjningsknappen. Tryck på och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Därefter håller du ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
  • iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: Tryck på och håll ned sidoknappen och volymsänkningsknappen under minst tio sekunder tills Apple-logotypen visas.
  • iPhone 6s och tidigare, iPad eller iPod touch: Håll ned hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) samtidigt i minst tio sekunder tills Apple-logotypen visas.

Om enheten fortfarande inte går att slå på eller starta

Anslut enheten till ström och ladda den i minst en timme.

Om du ändå inte kan slå på enheten går du till https://support.apple.com/sv-se/ht201412 och följer ytterligare steg.

Du gillar kanske också...