E-legitimation: En tjänst med många syften

E-legitimationen har nästan kommit att ersätta fysisk identifieringen genom körkort, pass eller annan ID-handling. I Sverige är BankID den vanligaste varianten, men det finns andra alternativ. Tjänsten kan användas i fler syften än för identifiering, och dess utveckling har bidragit till en mycket enklare vardag.  


Källa: Unsplash

E-legets snabba utveckling 

 

I Sverige påbörjades arbetet med att ta fram ett svenskt e-leg 2011. Utvecklingen skedde på statlig begäran men tjänsten tillhandahålls av privata aktörer. BankID, som är den största tjänsten i Sverige, är utvecklat av Finansiell ID-Teknik BID AB. Det är ett företag som ägs av landets största banker. BankID finns tillgängligt på tre olika sätt: i mobilen, på fil eller kort. Mobilt bankID är den vanligaste varianten. Enligt rapporten Sverige Betalar använder 80 procent av alla BankID-användare den mobila versionen för att utföra betalningar. 

Den statliga digitaliseringsnämnden utfärdar ett kvalitetsmärke till säkra e-legitimationsutgivare. Det är en märkning som heter Svensk e-legitimation. Om en e-legitimation bär märket innebär det att tjänsten uppfyller nämndens säkerhetskrav. Nämnden arbetar samtidigt med att se till att e-legitimationerna uppfyller EU:s krav. De vill bland annat att alla internationella e-legitimationer (från EU- eller EES-länder) ska kunna användas på alla tjänster som använder e-legitimation. 

Olika användningsområden

E-legitimationen började att användas för att förenkla inloggning till myndigheter och tjänster som Skatteverket, anslutna banker, Mina Vårdkontakter och CSN. Med hjälp av en e-legitimation blev det enklare att signera dokument och beslut. Istället för att skicka papperskopior mellan olika parter, genomförs undertecknandet på några sekunder. Därefter började e-legitimationen att användas för verifiering av t.ex. ett internetköp. 

Allt eftersom e-legitimationen slog igenom började fler tjänster och företag att använda tjänsten. BankID är numer ett sätt att expressregistrera sig på ett online casino. Det snabba sättet att verifiera sin identitet förkortar tiden till dess att man kan börja spela på hundratals olika spelautomater, bordsspel och live casino. Detta gäller oavsett om spelandet sker på mobil, dator eller surfplatta. Möjligheten att verifiera sig med BankID är ett sätt att öka säkerheten, precis som användningen av prediktiva verktyg. Inga personuppgifter behöver sparas på interna servrar och spelare behöver inte skicka in kopior av ID-handlingar och dokument som styrker uppgifterna. Andra exempel på hur e-legitimationer används är vid uppstart av olika abonnemang och inloggning på personliga webbplatser. Det används också för att hämta ut brev och paket hos ombud. 

En fortsatt utveckling

Trots att BankID är den största utgivaren av e-legitimationer finns det andra alternativ. Ett av dem är Freja eID, som enbart finns i mobilt format. Skatteverket har en egen e-legitimationstjänst som kan användas för att logga in på deras tjänster. I framtiden förväntas fler företag lansera sina versioner. Marknadsexperterna tror även att det kommer att väljas ut en e-legitimation som kommer att fungera för inloggning på myndigheter och statliga institutioner. Användningsområdena kommer att öka, och framför allt i fysiska butiker. Istället för att exempelvis legitimera sig på Systembolaget kommer kunderna att kunna ta fram en QR-kod via sin e-legitimation, eller skanna en befintlig kod för att godkännas.


Källa: Unsplash

Oavsett hur e-legitimationen kommer att utvecklas i framtiden, har den redan hjälpt till att förenkla vår vardag. Det gäller oavsett om man ska göra ett större köp eller vill spela tryggt på nätet. 

Du gillar kanske också...