GUIDE: Lås och förhindra att barn eller nyfikna kan byta app.

Det finns en inbyggd tjänst i iOS till iPhone, iPad och iPod touch som tillåter en att snabbt aktivera ”Guidad åtkomst”. När man aktiverar guidad åtkomst så låser man telefonen till appen som är aktiv vid tillfället.

Ibland kan det kännas det lite obekvämt att räcka över telefonen till en person. Man kanske inte vill att personen i fråga ska börja fippla runt och titta på en massa annat privat innehåll. Man kan också bli riktigt nervös när små barn ska spela spel på ens iPhone eller iPad. Man vet liksom inte om ungen raderar bilder eller spelar spel.

Då kan det vara riktigt bra att snabbt kunna låsa enheten så att det inte går att byta eller stänga appen som är igång. Guidad åtkomst begränsar alltså enheten till en enskild app! Barnen kan inte byta spel och den nyfikna kan inte dra upp dina privata bilder eller SMS.

ipadStälla in Guidad åtkomst

Tryck på Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Guidad åtkomst när du vill ställa in Guidad åtkomst. Här kan du göra följande:

 • Slå på och av Guidad åtkomst
 • Ställa in en lösenkod som styr användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att någon lämnar en aktiv session
 • Ange om enheten ska kunna gå över i viloläge under en session

Starta Guidad åtkomst

Följ dessa steg när du vill starta en Guidad åtkomst-session:

 1. Öppna den app som du vill använda.
 2. Trippelklicka på hemknappen.
 3. Justera inställningarna för sessionen och tryck sedan på Start.

Kontrollera appar, skärmkänslighet och rörelsekänslighet

Du kan använda Guidad åtkomst till att stänga av appkontroll, delar av skärmen och rörelseavkänning. Gör så här:

Följ dessa steg när du vill inaktivera appkontroller och områden på appskärmen:

 1. Ringa in den delen av skärmen som du vill inaktivera.
 2. Justera området med reglagen.

Ignorera alla skärmrörelser genom att stänga av Tryck.

Hindra iOS-enheten från att växla från stående till liggande riktning eller reagera på andra rörelser genom att stänga av Rörelse.

Avsluta en Guidad åtkomst-session

Om du använder Touch ID på iOS-enheten kan du använda det för att avsluta en Guidad åtkomst-session. Gå först till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Guidad åtkomst > Lösenkodsinställningar och aktivera Touch ID. Nu när du använder Guidad åtkomst kan du avsluta en session genom att följa dessa steg:

 1. Tryck en gång på hemknappen.
 2. Använd Touch ID.

Om du inte använder Touch ID på din enhet kan du följa dessa steg för att avsluta en Guidad åtkomst-session:

 1. Trippelklicka på hemknappen.
 2. Ange lösenkoden för Guidad åtkomst.

Du gillar kanske också...