Vad är Aktieutdelning?

Att investera i aktier är idag något som intressera många. Här har det blivit mer vanligt för alla att intressera sig för framtiden och försöka skapa sig ett bättre liv på äldre dagar. Givetvis är det inte utan risk att investera i aktier, men du som gör det i stora väletablerade företag på lång sikt har goda förutsättningar. Vad du dock måste veta, är hur aktier fungerar och vilka som blir dina bästa val. Här ska vi ge svaret på, vad är aktieutdelning.

När du investerar i något, vill du naturligtvis ha så mycket som möjligt tillbaka. Ju bättre återbäring du får på dina investeringar, ju bättre är det. Faktum är att det inte är bara återbäringen i form av ökat värde på en aktie som kan vara del av vinsten.

Aktieutdelning är en annan del av en eventuell vinst. Här handlar det då om olika företag som valt att dela ut en del av den årliga vinsten till sina aktieägare. Att det bara är en del av vinsten som delas ut, beror på att resterande vinst ligger kvar som säkerhet för bolaget.

Kort och gott är alltså aktieutdelning, något som vissa företag väljer att använda sig av för att ge lite extra till sina ägare.

När sker en aktieutdelning?

Egentligen kan en aktieutdelning ske precis när som helst. Här är det den årliga bolagsstämman som bestämmer om en sådan ska ske, och när betalning ska utfalla. Det är inte bara om en utdelning ska ske, som bestäms på en bolagsstämma.

Här kommer de också besluta om hur mycket av vinsten som ska gå till ägarna. Normalt sett brukar en aktieutdelning ligga på mellan 2,5 – 5 % av investeringskapitalet. Det vanligaste sett till historiska utdelningar bland svenska företag, är mellan 3 – 4 %.

Som ett exempel kan vi säga att du investerar 100 000 kronor, kommer det betyda att du erhåller mellan 3 000 till 4 000 kronor baserat på historiska siffror. För att det ska kunna bli någon aktieutdelning, måste förslaget godkännas av en majoritet av alla ägare i bolaget.

Olika typer av utdelningsaktier

Ja, de aktier som ger utdelning, kallar vi också med ett annat namn för utdelningsaktier. För alla som investerar på det internationella planet, finns är det vanligare med flera olika typer av utdelningsaktier. Svenska bolag har som vana att ge utdelning en gång om året.

Vissa svenska bolag har dock börjat dela upp utdelningen en gång i halvåret. Efter det är det sedan långt tillbaka kutym att så kallade preferensaktier har en utdelning kvartalsvis. Det är dock något som inte bara gäller den svenska aktiemarknaden.

När vi ser på det internationella planet, har kvartalsvis utdelning varit standard länge på den amerikanska aktiemarknaden. Något som är mycket svårt att finna i Sverige, är månadsvis utdelning. Även det hittar du i större omfattning då det gäller amerikanska och kanadensiska börsnoterade bolag.

Exempel på populära månadsutdelare i USA och Kanada:

 • AGNC Investment
 • Enerplus Corp
 • Pembina Pipeline
 • Keg Royalties
 • Orchid Island Capital
 • Gladstone Capital Corp
 • EPR Properties
 • Cross Timbers Royalty Trust
 • Horizon Technology
 • Northwest Healthcare

Här kan du lära dig mera om investeringar på utdelningsaktier.eu.

Varför delar ett företag inte ut hela vinsten?

Det kan verka lite med att bara dela ut en del av vinsten till sina ägare. Vissa kanske tycker att de skulle få ta del av hela vinsten. Dock kommer inte det att vara möjligt, då ett företag också behöver en solid grund att stå på.

Det har hänt att företag delar ut hela vinsten, men är mycket ovanligt. Anledningen till att de inte gör det, är att ett företag också behöver ett reservkapital. Här avsätter de således kapital för framtida investeringar, expansion eller oväntade kostnader.

Hur mycket ett företag behöver i reservkapital går inte att säga. Det beror helt enkelt på vilket område de är verksamma inom. Är det så att de jobbar inom ett område där omkostnader och priset på råvaror för produktion skiftar kraftig, kan det helt enkelt behövas mera sparkapital.

Att företaget sparar är också bra för dig som aktieägare och investerare. Här bygger det upp en soliditet, vilket också kan påverka det ordinarie aktievärdet i positiv riktning.

Måste ett företag gå med vinst för att ge aktieutdelning?

Vanligtvis sker aktieutdelning när ett företag går bra. Det betyder då att de flesta bolag som beslutar om aktieutdelning går med vinst. Dock finns det inget som säger att ett bolag måste gå med vinst för att ge utdelning.

Vissa företag väljer att ge utdelning även de år de går med förlust. Här brukar det beslutet tas efter att en granskning av företagets ekonomiska likviditet har gjorts. Är det då så att företaget har ett stort kapitalöverskott från föregående verksamhetsår?

Ja, då kan du även få aktieutdelning de år då bolaget går med förlust. Här beror det på att bolaget anser att de inte vet vad de ska göra med pengarna. Något som ofta leder till insikten av att det är bättre kapitalet kommer bolagets ägare till del.

Du finner säkerhet i att välja aktier med stabil utdelning

Om du satsar på en långsiktig investering och vill få ut så mycket som möjligt på den svenska aktiemarknaden, är det mycket bra att välja aktier med historiskt sett stabil utdelning. Här vet du att det handlar om stora bolag som oftast går med vinst.

Det handlar också om bolag som redan har ett bra grundkapital att stå på. Vidare är det också stora jättar som alltid har okat i värde under årens lopp. Allt det sammanslaget, gör att det blir svårt att förlora på din investering sett till långsiktiga investeringar.

De aktier som anses ge stabil utdelning, har fått bära namnet utdelningsaristokrater. Det är ett namn som kommer från den internationella marknaden och som där brukar kallas dividend kings. Vad det handlar om är bolag med stabil aktieutdelning, som har ökat år efter år.

Nedan ser du några exempel på stabila utdelningsaristokrater, som har ökat sin utdelning under en period av minst 10 år. Det flesta har gjort det mycket längre. Nedan ser du fem exempel på bra val av aktier med stabil utdelning

 • Atlas Copco
 • Swedish Match
 • Hufvudstaden
 • Skanska
 • Alfa Laval

När du ska investera i aktier ska du även göra det från en trygg plattform. En av de bästa är köpaaktier.net, där du får all information och de verktyg du behöver.

För och nackdelar med aktieutdelning

Att det skulle finnas nackdelar med aktieutdelning är svårt att se. Här handlar det ju om att du har investerat i ett bra och stabilt bolag som har råd att ge sina ägare lite mera. Ja, just utdelningen kanske inte är behäftad med några nackdelar.

Dock kommer det i grund och botten, alltid finnas för- och nackdelar med alla val. Så även med utdelningsaktier. Då kommer vi dock till typen av aktier, och inte till själva aktieutdelningen. Som vanligt är det alltid bra att ha kött på benen.

I det fallet menar vi kunskap om vad det är du ger dig in på och vilken typ av investering det är du gör. Vid en investering finns det alltid risker, vilket gör att du bör känna till för- och nackdelarna nedan.

Fördelar med utdelningsaktier

 • Många talar idag om effekten ränta-på-ränta. Det är precis vad du kan få genom att investera i aktier med utdelning. Vad det handlar om är att du kan återinvestera din utdelning, vilket ger en ränta-på-ränta effekt.
 • Sett till historisk statistik, kommer det vara bästa att välja bolaget som ökat utdelningen under minst 10 år. Något som tyder på att de troligen kommer kunna fortsätta samma trend.
 • Ett val av stabila bolaget med regelbunden aktieutdelning skapar mindre risker i din investeringsportfölj.
 • Sett till marknadstrender, klarar bolaget med utdelningsaktier dåliga tider bättre. Något som gör att många investerare söker tryggheten i regelbunden aktieutdelning.
 • Regelbunden aktieutdelning ger ett skydd mot eventuella förluster. Om värdet på en aktie plötsligt skulle falla med 3 %, kommer en aktieutdelning på 4 % fortfarande ge dig 1 % i vinst. Genom att återinvestera beloppet ökar din investeringsportfölj i värde.

Nackdelar med utdelningsaktier

 • Det finns egentligen ingen säkerhet med aktieutdelningar. Här kan bolaget helt plötslig besluta att inte ge någon utdelning.
 • Se upp med alltför höga utdelningar. Här kan det istället vara ett svaghetstecken. Här kan det vara ett tecken på ekonomiska problem i bolaget. Med anledning av det ska du alltid analysera varje aktier och bolag innan investering.
 • Den skatt du betalar på utdelningar kan ändras till det sämre.

Att investera i bolag med aktieutdelning

Som vi började med, finns det alltid risker med alla investeringar. Här spelar det ingen roll om du investerar i fonder, aktier eller kryptovalutor. Vad som skiljer mellan olika investeringar, är naturligtvis risknivån. I det fallet ska du som investerare alltid söka den lägsta risknivån.

Dock måste du också sätta det i paritet med en potentiell vinst och aktieutdelning. Något som då kräver relativt stora kunskaper. Att jämföra kryptovalutor med aktier eller fonder går inte. Här finns det mycket högre säkerhet vid investeringar i exempelvis utdelningsaktier.

När du köper aktier, ska du se det som att du egentligen köper en del av ett företag. Sedan kommer det också vara en god idé att tillämpa något vi kallar aktiv förvaltning av en aktieportfölj. Här betyder det att du alltid kan sätta samman nya delar och bygga upp portföljen efter dina egna idéer.

Exempelvis kan du helt plötsligt finna det vi kallar utdelningsaktier med högt köp-värde. I det fallet kan du köpa ett innehav och lägga till portföljen. Likaså kan du inse att det inte längre finns tillräcklig potential i ett innehav och således sälja det.

Att tillämpa aktiv förvaltning av utdelningsaktier är ett mycket positivt koncept i jämförelse med ett statiskt innehav.

Aktieutdelning och direktavkastning

När du investerar i bolag med aktieutdelning, måste du känna till sambandet mellan utdelningsaktier och direktavkastning. Här är direktavkastning ett uttryck som alltid dyker upp i samband med aktieutdelningar. Vad är då direktavkastning och hur räknar du ut en sådan?

Direktavkastning på utdelningsaktier är ett mätvärde på hur stor en utdelning är i jämförelse med värdet på en aktie. Eftersom utdelning sker per aktie, kommer du då enkelt kunna räkna ut din direktavkastning. Direktavkastning är det som anges i procent.

För att räkna ut din direktavkastning tar du summan av din utdelning per aktie, för att sedan dividera det med gällande aktiekurs. På så sätt får du fram det procentuella värdet på hur mycket av din totala investering i ett specifikt bolag du får tillbaka varje år.

Givetvis kommer du sedan kunna göra samma beräkningar med alla de olika utdelningsaktier du har i din portfölj. Går du sedan vidare och utför lite mera avancerade beräkningar, får du lätt fram den totala procentuella direktavkastningen på hela din utdelningsportfölj.

Dagliga variationer i direktavkastningen

Egentligen kanske inte direktavkastning är ett bra mätvärde för ditt aktieinnehav. Vissa gånger är det bättre att räkna utdelningen per aktie, mot vad du betalade när du köpte aktien. Detta, då direktavkastning förändras för varje dag.

Här går börsvärdet på ditt aktieinnehav upp och ned, vilket då medför att även det procentuella värdet du räknat ut ovan skiftar för varje dag.

Bästa valet – Hög direktavkastning?

Självfallet är det bra med en hög avkastning. Här vill alla ha ut så mycket som möjligt av sin investering. Om ett bolag har stora likvida medel och regelbundet hög direktavkastning, kommer det vara perfekt. Dok kan det finnas risker med hög aktieutdelning.

Du ska alltid vara på din vakt och analysera allt du investerar i. Här kan det nämligen vara så att en hög direktavkastning innebär att ett bolag har ekonomiska problem. I det fallet kan det vara bra att vara på sin vakt och kanske sälja sitt innehav innan det är försent.

Vad vi talar om här, är ofta det som bär namnet hedgefonder. Det är något många förknippar med stora risker, medan andra ser det som en möjlighet till snabba klipp. Dock kan det vid höga utdelningar handla om att någon försöker tömma bolaget på dess tillgångar.

Aktieutdelning och preferensaktier

Något av det bästa du kan göra, är att ska din första portfölj med preferensaktier. En stor anledning till det är att preferensaktier ger företräda till ett bolags tillgångar framför andra aktier såsom stamaktier. Här kommer det också ge företräde vid en eventuell aktieutdelning.

Nackdelen blir att du kanske får betala ett lite högre pris för preferensaktier än stamaktier. I övrigt kommer de både aktietyperna vara likställda. Vad du får är en högre säkerhet och lägre risknivå i din utdelningsportfölj.

När det gäller preferensaktier med hög utdelning, kommer de givetvis vara att föredra. I alla fall är det så att många lever i den tron. Att vara den som går före i tur bland olika typer av aktier i ett bolag kan medföra fördelar. Dock kommer det bli samma läge sett utifrån.

Ser du till ett bolags kreditgivare, i den händelse att de skulle ha företagslån av olika själ, går de alltid före oavsett typ av aktie. Är det så att ett annat företag har fodringar på ett bolag, går de också före. I det fallet kanske det inte gör så stor skillnad på vilken aktietyp du investerar i.

Är du ute efter att diversifiera risker, aktier och alla andra faktorer i din utdelningsportfölj? Ja, då kan det också vara en fördel att välja ett innehav som till viss del består av preferensaktier.

Skatt på aktieutdelning

Den skatt du får på dina utdelningsaktier eller på en aktieutdelning, varierar beroende på vilken typ av aktier det handlar om. Variationen kan faktiskt vara så stor som mellan 20 – 60 %. Som tumregel brukar skatten på aktieutdelning för börsnoterade aktier ligga på cirka 30 %.

När det gäller aktier som inte är börsnoterade och du som aktieägare inte arbetar aktivt i företaget. Då blir din skatt på utdelningen 25 %. Efter det har vi sedan det vi kallar för kvalificerade aktier. I det fallet kommer skattesatsen helt och håller vara beroende av gränsbeloppet.

Är det så att du äger svenska utdelningsaktier och är bosatt utomlands, gäller något som vi kallar för kupongskatt. Den skattesatsen ligger generellt sett på 30 %, men kan gå ned något efter att vissa avdrag har gjorts. För att använda denna metod måste aktieägaren agera som privatperson.

Vidare finns vissa undantag, där vi har olika avtal om skatt med andra länder. Några exempel på det är Storbritannien med 5 %, Tyskland med 15 % och så vidare.

Sammanfattning av aktieutdelning

På den här sidan har du fått kunskaper om vad aktieutdelning är och hur en sådan fungerar. Vi har också informerat om olika aspekter på bra och dåliga val. Du har fått insikt i de största fördelarna och nackdelarna i att investera i bolag med aktieutdelning.

Rakt på sak, kan vi säga att det egentligen inte finns några nackdelar med aktieutdelningar, utan för och nackdelarna ligger istället i själva aktietypen. Att få aktieutdelning är något mycket positivt. Det bästa med allt är att du kan hitta bolag och aktier, där utdelningen ökat under mer än 10 år i rad.

Att investera i sådana aktier minskar riskerna med ditt aktieinnehav avsevärt. Dock ska du alltid se till att ha ett diversifierat innehav där du skapar variation. Sist men inte minst ska du vara vaksam och analysera ett köp innan investering. Detta då det finns de bolag som ger hög direktavkastning, som istället har ekonomiska problem.

Du gillar kanske också...