Så revolutionerade internet underhållningsvärlden

De flesta av oss använder oss åt det innan vi går och lägger oss. För majoriteten är det även det första vi ägnar oss åt precis när vi har vaknat. Vi talar givetvis om internet, fenomenet som uppfanns av vetenskapsmännen Vinton Cerf och Bob Kahn (upphovsmännen till de internetkommunikationsprotokoll vi använder än idag och det system som med samlingsnamn kallas för Internet) och som dominerar vår moderna samtid. Den årliga rapporten Svenskarna och internet som Internetstiftelsen står bakom avslöjar en hel del intressanta punkter angående svenskarnas internetanvändning. I Sverige ökade tillgången till fiber år 2019, nästan samtliga svenskar (98 %) har tillgång till internet hemma och 95 procent av befolkningen anger att de använder internet.

När en talar om internet är det dock inte enbart av intresse att utröna tillgång utan även hur meningsfull den tid som läggs på nätet upplevs av nätsurfare. När Internetstiftelsen ställde frågor om meningsfullhet svarade undersökningens deltagare på vitt skilda sätt. Vad gäller sociala medier upplever enbart 25 procent att deras tid på appar som Instagram och Facebook exempelvis känns meningsfull. I kontrast till det senare står nyhetsapparna vars läsning cirka 60 procent av användarna anser utgör meningsfullt använd tid. Motsvarande sida för mobilspel är 12 procent. Oavsett den enskildes personliga preferenser vad gäller internet kvarstår faktum att internet inte bara revolutionerat den moderna individens sätt att arbeta och leva utan även underhållningsvärlden. Många saker vi idag tar för givna när det gäller att ta del av underhållning var otänkbara för ett par decennier sedan. I den här artikeln tar vi med dig på en resa i hur internet förändrat underhållningsvärlden i grunden. 

Spelvärlden 

Internet har som bekant gjort det enklare (och stundtals billigare) att ta del av underhållning från hemmet. Om en jämför hur saker och ting “brukade vara” och det nuvarande läget, illustreras tydligt hur följande har genomgått en förändring genom årens lopp: sättet vi tar del av film, musikdistribution, arbetsmetoder och inte minst spelvärlden genom de åtskilliga alternativ som finns tillgängliga för bland annat online casino. Statistiken pekar på att det främst är unga män som ägnar sig åt att spela nöjesspel på nätet (hela 60 procent) eller titta på nätet på andra som spelar spel (19 %). Spel spelas eller åskådas i huvudsak från mobilen, oavsett kön och ålder, och överraskande nog är äldre kvinnor också mer aktiva när det gäller spel för nöje online. 

Film- och serievärlden 

Trots att traditionella biosalonger fortfarande finns tillgängliga och är öppna för besök i de flesta städer runt om i världen ter det sig klart att filmvärlden och sättet vi konsumerar film och serier har förändrats sedan internets intåg. Idag prenumererar de flesta av oss på någon av de större streamingtjänsterna såsom Netflix, HBO eller Amazon Prime för att ta del av de senaste filmerna och serierna. Siffrorna talar sitt tydliga språk – internet är numer ett självklart val för att ta del av kultur. Enligt de senaste siffrorna från Dagens Industri omsatte Netflix runt 52 miljarder kronor fjärde kvartalet 2019. Omsättningen motsvarade en ökning med 31 procent jämfört med samma period tidigare år. Streamingjätten fick därutöver totalt 8,76 miljoner prenumeranter under perioden. 

Jobbvärlden

Även om traditionella arbeten som exempelvis kassörska, brevbärare, sjuksköterska eller brandman fortfarande kräver fysisk närvaro är det idag många arbeten som kan utföras minst lika väl på distans. Internet har revolutionerat vårt sätt att arbeta på så vis att de med traditionella kontorsarbeten enkelt kan förlägga sitt arbete till hemmet eller resan genom ett par enkla verktyg såsom mobiltelefon och bärbar dator. Lägger du därutöver till den myriad av tjänster som numer finns tillgängliga för att förenkla ovanstående såsom Zoom (konferenssamtal), Google Hangouts och Skype ter det sig realistiskt att anta att vi, inom loppet av ytterligare några år, kommer att ha förändrat arbetslivet i grunden och att allt fler individer kommer att arbeta hemifrån. Något som inte enbart medför praktiska fördelar i form av ökad tid, mindre anspänning för miljön (färre individer i trafiken på väg till eller från jobbet), utan även innebär en mer rörlig, global arbetsmarknad där rätt man för jobbet lika gärna kan bo på plats X och arbeta på plats Y.

Du gillar kanske också...