Hem Här är Internet i sin fysiska form Källa: http://googleblog.blogspot.se/2012/10/googles-data-centers-inside-look.html

Källa: http://googleblog.blogspot.se/2012/10/googles-data-centers-inside-look.html

Källa: http://googleblog.blogspot.se/2012/10/googles-data-centers-inside-look.html

Källa: http://googleblog.blogspot.se/2012/10/googles-data-centers-inside-look.html

Källa: www.google.com/about/datacenters/gallery